Stopy procentowe - referencyjne

Stopa referencyjna jest to zmienna stopa oprocentowania bezpośrednio określana prze Radę Polityki Pieniężnej i pośrednio codziennie regulowaną przez rynek na podstawie ofert przesyłanych przez największe banki. W zależności od waluty, w której udzielany jest kredyt rozróżniamy następujące rodzaje stóp referencyjnych:

  • dla kredytów w złotówkach jest to WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate, patrz niżej),

  • dla kredytów w walucie euro jest to stopa EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate),

  • dla kredytów w walutach frank szwajcarski i dolar jest to stopa LIBOR (London Interbank Offered Rate).

Co to jest WIBOR

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)- jest to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, czyli jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy. Wysokość oprocentowania WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce.