UlicaBankowa.pl - Porównanie promocji bankowych

PORÓWNANIA PROMOCJI BANKOWYCH

Kredyty hipoteczne na mieszkanie Kredyty hipoteczne na mieszkanie lub dom

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

W momencie gdy kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie bank, ma prawo przejąć nieruchomość.

Między stronami, tj. bankiem i kredytobiorcą musi zostać podpisana umowa.

Na mocy dokumentu bank zobowiązuje się do przekazania środków finansowych na określony cel. Natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w ratach wraz z uwzględnieniem prowizji i odsetek.

Przy wyborze kredytu powinno się zwracać uwagę na wysokość marży kredytu i prowizję banku za udzielenie kredytu. Im krótszy okres umowy kredytowej tym bardziej powinno sié zwracać uwagę na wysokość prowizji banku. Im ten jest dłuższy tym bardziej powinno się zwracać uwage na marżę kredytu, która jest składową oprocentowania kredytu.

W celu oszacowania całkowitego kosztu kredytu należy zsumować wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu wyszczególnione w umowie. W tym celu warto uważnie przeczytać całą umowę.