Raty malejące i inne rodzaje rat:

Raty malejące rata kapitałowo-odsetkowa kredytu, której wysokość maleje wraz z jego spłatą. Najczęściej kwota spłacanego kapitału jest równa przez cały okres umowy kredytowej, natomiast bazą do naliczania odsetek jest kwota kapitału pozostającego do spłaty. Taki sposób naliczania odsetek powoduje, że wraz ze wysokość raty maleje wraz ze spłatą kredytu, i jest to kredyt tańszy niż kredyt z ratami równymi.

Raty równe

Raty równe (raty annuitetowe) rata kapitałowo-odsetkowa kredytu, która ma taką samą wysokość przez cały okres kredytowania, ale kwota spłacanego kapitału jest niższa na początku a wyższa pod koniec okresu kredytowego, natomiast spłacane odsetki są niższe na początku i niższe na końcu kredytu. Taki sposób spłaty naliczania odsetek powoduje, że kredyt z ratami równymi jest zawsze kredytem droższym od kredytu z ratami malejącymi.

W związku z tym, że składową oprocentowania jest stawka referencyjna, wysokość raty może ulegać zmianie w okresie kredytowym w zależności od sytuacji rynkowej.

Raty stałe

Raty stałe – stała wysokość rat w całym okresie kredytowania wynikająca ze stałego oprocentowania kredytu. Kredyty ze stałą wysokością rat najczęściej występują w kredytach z krótkim okresem kredytowania do 5 lat.

Sprawdź i porównaj promocyjne kredyty spłacane w ratach równych lub malejących