Prowizja bankowa od kredytu

Prowizja bankowa od udzielonego kredytu - jest to jednorazowa kwota za przyznanie kredytu, najczęściej pobierana przez bank z góry w momencie uruchomienia kredytu. Prowizja bankowa jest ustalana jako procent od wartości kredytu.

Zwykle im niższa prowizja bankowa tym wyższa marża kredytu i odwrotnie. Nie należy mylić prowizji banku z marżą kredytu.

Sprawdź promocyjne kredyty z prowizją 0%