UlicaBankowa.pl - Porównanie promocji bankowych

PORÓWNANIA PROMOCJI BANKOWYCH

najlepsze konto osobiste

Porównanie lokat bankowych

Poznaj szczegóły najkorzystniejszych lokat bankowych i zdecyduj, która propozycja depozytowa jest dla Ciebie najatrakcyjniejsza.

Lokata bankowa

Lokata bankowa, często nazywana depozytem bankowym to jeden z najbezpieczniejszych sposobów deponowania pieniędzy oferowany przez banki na określony czas w zamian za odsetki.

Banki, przyjmując pieniądze w depozyt, zobowiązują się do wypłacenia – po okresie trwania lokaty – powierzonych mu pieniędzy z odsetkami. Odsetki są zyskiem z lokaty.

Oprocentowanie lokat jest zależne od obecnej stopy redyskontowej, ustalanej przez NBP.

Warto zwrócić uwagę na:

  • jaką kwotę zobowiązujemy się ulokować,
  • kwota odsetek należna za wybrany okrest lokaty a nie w skali roku,
  • czy jest to lokata odnawialna czy nieodnawialna,
  • czy lokata podlega stałej czy zmiennej stopie procentowej,
  • jaka jest efektywna stopa procentowa w przypadku lokaty zmienno procentowej,
  • dodatkowych warunków ­ np. wymogu otwarcia konta i opłat z tego tytułu.