Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie składa się z następujących elementów: oprocentowanie = marża + stopa referencyjna

Oprocentowanie stałe kredytu

Oprocentowanie stałe kredytuoprocentowanie kredytów ze stałą stopą oprocentowanie bez wyszczególniania zmiennej stopy procentowej i marży. Najczęściej jest ono wyższe aniżeli oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie zmienne kredytu

Oprocentowanie zmienne kredytuoprocentowanie kredytów oparte o marżę i referencyjną stopę procentową (WIBOR / EURIBOR / LIBOR). Oprocentowanie zmienne zwykle ulega zmianie co 3 lub 6 miesięcy.

Oprocentowanie nominalne kredytu

Oprocentowanie nominalne kredytu – jest wartością procentową, podawaną w skali roku, która ukazuje stopę oprocentowania, według której będą naliczane odsetki od udostępnionego kapitału. Banki i instytucje pozabankowe udzielające kredytów i pożyczek nie mają pełnej swobody w określaniu wysokości oprocentowania zobowiązania finansowego. Muszą dostosować się do górnej granicy oprocentowania nominalnego określonej w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie antylichwiarskiej.

Sprawdź i porównaj promocyjne oprocentowanie wybranych kredytów