Naliczanie odsetek od kredytu

Odsetki od kredytu to koszt kredytu wynikający z jego oprocentowania. Oprocentowanie jest podawane w stosunku rocznym (np. 9%) ale jest spłacane w miesięcznych ratach.

Odsetki naliczane są co miesiąc od kapitału jaki pozostaje do spłaty z uwzglednieniem ilości dni w danym miesiącu. Sposób naliczania odsetek różni się w kredytach spłacanych w systemie rat równych i rat malejących.

W przypadku rat malejących, kwota odsetek zostaje doliczona do stałej kwoty kapitału, natomiast w przypadku rat równych, kwota raty zawierać będzie kwotę naliczonych odsetek, a pozostała część będzie stanowić spłatę kapitału.

Sprawdź i porównaj oprocentowanie kredytów promocyjnych