Co to jest marża kredytu hipotecznego w banku?

Marża kredytu - jest to wartość jaką zarabia bank udzielając kredytu, czyli zysk banku. Marża kredytu stanowi jedną z dwóch składowych oprocentowania kredytu (drugą składową jest stopa referencyjna), a jej wysokość jest ustalana indywidualnie przez bank i nie może ulec zmianie przez okres trwania kredytu, z wyłączeniem sytuacji, w której zgadzają się na to strony umowy.

Niektóre banki ustalając wysokość marży kredytu kierują się wskaźnikiem LTV (z ang. Loan To Value), który jest uzależniony od kwoty kredytu i wartości nieruchomości.

Marży kredytu nie należy mylić z prowizją za udzielenie kredytu.

Jaki wpływ ma marża na koszt kredytu?

Marża ma bezpośredni wypływ na wysokość oprocentowania.

Oprocentowanie = marża + stopa referencyjna

Im wyższa marża banku tym wyżej oprocentowany jest kredyt.

Sprawdź i porównaj kredyty z promocyjnym oprocentowaniem