Narodowy Program Mieszkaniowy

 • Data:
 • 19.03.2019r.

Narodowy Program Mieszkaniowy program, który ma na celu realizację politykę państwa mającą na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin o przeciętnych i niskich dochodach i poprawę sytuacji finansowej tych rodzin. Zakłada się, że program ten będzie miał pozytywny wpływ na negatywne trendy demograficzne, między innymi spadek narodzin i populacji.

Narodowy Program Mieszkaniowy został przyjęty przez Rząd Polski w dniu 27 września 2016 r. (uchwała nr 115/2016).

Główne cele i założenia programu:

 1. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie w warunkach rynkowych.

 2. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej

Narodowy Program Mieszkaniowy

PAKIET MIESZKANIE PLUS

Podstawowym rozwiązaniem wdrażającym nową politykę mieszkaniową jest pakiet Mieszkanie Plus. Ma on za zadanie poprawić sytuację mieszkaniową poprzez nastepujące elementy:

 • dostępne budownictwo na wynajem na gruntach Skarbu Państwa,

 • społeczne budownictwo czynszowe,

 • pomoc w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Mieszkanie Plus w pierwszej kolejności zakłada budowę mieszkań dostępnych dla rodzin poprzez najem z możliwością nabycia własności w dalszej perspektywie.

MIESZKANIE NA START

Jest to rządowy program dopłat do czynszu dla najemców mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Mieszkanie na Start jest kierowany do najemców nowych mieszkań utworzonych lub poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina, która w uzgodnieniu z inwestorem wskazuje lokale mieszkalne objęte są dopłatami.

Wysokość dopłat będzie zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz wielkości gospodarstwa domowego.

Dopłaty będą obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zarządza Funduszem Dopłat.

Zaproponowane rozwiązania kierowane są do:

 • najemców,

 • samorządów gminnych,

 • inwestorów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

MIESZKANIE DLA MŁODYCH (MdM)

Program Mieszkanie Dla Młodych (MdM) umożliwiał otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa. MdM był programem dla osób młodych, które chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym i w tym celu biorą kredyt hipoteczny. Osoby już korzystające z programu MdM, mogą dodatkowo ubiegać się o częściową spłatę kredytu. Dofinansowanie obejmowało:

 • Dofinansowanie wkładu własnego (wniosek o dofinansowanie wkładu własnego można było złożyć do 30 września 2018 roku).

 • Dofinansowanie do spłaty części kredytu (złożenie wniosku do 6 miesięcy od dnia narodzenia lub przysposobienia dziecka).

RODZINA 500+

Program "Rodzina 500 Plus to wsparcie dla rodzin w celu poprawy ich materialnej sytuacji. Realizuje on trzy podstawowe cele:

 • wpływa na wzrost liczby urodzeń przeciwdziałając z negatywnym trendami demograficznymi,

 • ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci,

 • stanowi inwestycję w jednostkę społeczną jaką jest rodzina.

Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku.

W ramach nowelizacji ustawy od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze ma być przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Rozszerzona formuła programu ma na celu poprawę jakości życia polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.